Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /home/thefact3/public_html/wp-includes/plugin.php on line 580
Avís Legal - The Factory Fotografia
Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /home/thefact3/public_html/wp-includes/plugin.php on line 580

Avís Legal

RESPONSABILITAT DE CONTINGUTS I OFERTES COMERCIALS

JUDIT MARSAL NORTE, amb CIF 39890975M, actua com a titular, dinamitzador i gestor de continguts de la  present Web.

Per tant, l’activitat comercial, publicitària, mercantil, administrativa o de contractació de béns i/o serveis, és responsabilitat de l’Associació, propietària d’aquest domini i que opera amb la marca “THE FACTORY FOTOGRAFIA”, atenent per a qüestions comercials i administratives a la següent direcció:

C/ de la Font, 2, 43201 Reus (Tarragona).

CONCEPTE D’USUARI

La utilització de la Web atribueix la condició d’usuaris i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per JUDIT MARSAL NORTE en el mateix moment que l’usuari accedeix a la Web. En conseqüència, l’usuari ha de llegit atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions que en que proposi utilitzar la Web, ja que pot patir modificacions.

INFORMACIÓ  SOBRE ELS  LINKS

JUDIT MARSAL NORTE no es fa responsable de les Webs no pròpies a les que es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d’un vincle o accés a una Web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’Usuari i JUDIT MARSAL NORTE no recomana ni garanteix cap informació recollida a través d’un vincle aliè a la Web de JUDIT MARSAL NORTE ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, inclòs altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés o de l’intent d’utilitzar o fer un mal ús d’un vincle, tant en connectar a la Web de JUDIT MARSAL NORTE com al accedir a la informació d’altres webs des de la Web de JUDIT MARSAL NORTE.

INFORMACIÓ SOBRE LA UTILITZACIÓ DE COOKIES

En aquesta Web es poden estar utilitzant cookies en algunes pàgines. La finalitat d’aquestes cookies és millorar el servei que ofereixen als seus clients i als nostres visitants.

Les cookies són petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’Usuari i que permeten obtenir la següent informació:

* Data i hora de l’última vegada que l’Usuari va visitar la Web.

* Disseny de contingut que l’Usuari va escollir en la seva primera visita a la Web.

* Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides.

RENÚNCIA LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT 

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines Web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica, s’incorporen canvis a la informació continguda. JUDIT MARSAL NORTE pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.

JUDIT MARSAL NORTE ha obtingut la informació i els materials inclosos en la Web de fonts considerades com a fiables, però, si bé s’ha pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta i actualitzada.

També s’adverteix que els continguts d’aquesta Web, té una finalitat informativa en quant a la qualitat, situació i serveis de l’empresa.

INFORMACIÓ  SOBRE L’XEMPCIÓ DE  TOTA LA RESPONSABILITAT DERIVADA D’UNA ERRADA TÈCNICA I DE CONTINGUT

JUDIT MARSAL NORTE declina qualsevol responsabilitat en cas de existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la causa.  Així mateix, JUDIT MARSAL NORTE no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del subministrament elèctric o qualsevol altre tipus. JUDIT MARSAL NORTE no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que el posa a disposició estigui lliure de virus o altres components nocius, sense perjudici que JUDIT MARSAL NORTE realitza els màxims esforços per tal d’evitar aquests tipus d’incidents. En cas que l’Usuari prengui determinades decisions o realitzi accions d’acord amb la informació incloses en qualsevol de les websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda per altres fonts.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Els continguts prestats per JUDIT MARSAL NORTE així com els continguts inclosos en la xarxa a través de les seves pàgines Web, constitueix una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual per la qual cosa es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.

Queda prohibit qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posta a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referit tant a les pàgines Web com als seus continguts i informació, sense l’ exprés i previ consentiment i per escrit de JUDIT MARSAL NORTE.

En conseqüència, tots els continguts que es mostrin en les diferents websites i en especial, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, software, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de JUDIT MARSAL NORTE o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en les diferents websites.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines Web, així com el software necessari pel funcionament i visualització de les mateixes, constitueix així mateix una obra en el sentit del Dret d’Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat Intel·lectual que resulten aplicables. L’incompliment del senyalat, implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.
Queda prohibit tot acte en virtut del qual els Usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir comercialment, directa o indirectament, en la seva totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines Web sense permís previ i per escrit de l’JUDIT MARSAL NORTE.

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzemament en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització o posta a disposició des de bases de dades diferents de per pertanyents a les autoritzades per l’JUDIT MARSAL NORTE, així com la seva traducció, adaptació, o qualsevol altre transformació d’aquestes opinions, imatges, formes, vincles, i les altres expressions formals que es posin a disposició dels Usuaris a través dels serveis o continguts, tenint en compte que aquests actes estan sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat Intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

JUDIT MARSAL NORTE és lliure  de limitar l’accés a les pàgines Web, i als serveis en aquesta oferta, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els Usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic.

JUDIT MARSAL NORTE en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de la única i exclusiva responsabilitat dels Usuaris, els filtres necessaris a fi d’evitar que a través de les seves pàgines Web es puguin incloure a la xarxa continguts u opinions, considerades com a racistes, xenòfobes, discriminatòries, pornogràfiques, difamatòries que, de qualsevol mode, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Aquells Usuaris que enviïn a la pàgina Web de JUDIT MARSAL NORTE, al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, menys en els casos que expressin de manera certa el contrari, en els casos en que per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s’entén que autoritzen a  JUDIT MARSAL NORTE per la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzemament en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització, posta a disposició des de bases de dades pertanyents a JUDIT MARSAL NORTE, traducció, adaptació, o qualsevol altra transformació de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d’autor que estigui previst legalment.

Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d’enviar per correu electrònic tals observacions, opinions o comentaris, els Usuaris declinen qualsevol pretensió remuneratòria per part de JUDIT MARSAL NORTE.

D’acord amb el senyalat en el paràgraf anterior, JUDIT MARSAL NORTE queda autoritzada igualment per procedir a la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, a fi d’adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines Web, sense que per això pugui entendres que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualsevol de les facultats morals de dret d’autor que els Usuaris puguin ostentar sobre aquelles.

Queden prohibits qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics en virtut dels quals un tercer pot beneficiar-se, directa o indirectament, amb o sense ànim de lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines Web, o de l’esforç dut a terme per JUDIT MARSAL NORTE pel seu funcionament.

En cas concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a la pàgina Web de JUDIT MARSAL NORTE sense el consentiment previ, exprés i per escrit de JUDIT MARSAL NORTE. Qualsevol transgressió del previst en aquest punt, serà considerat com a lesió dels legítims drets de Propietat Intel·lectual de JUDIT MARSAL NORTE sobre les pàgines Web i tots els continguts de les mateixes.

JUDIT MARSAL NORTE no assumirà cap responsabilitat enfront conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans esmentades, de la mateixa manera que no assumirà cap responsabilitat pels continguts, serveis, productes, etc. de tercers als que es pugui accedir directament o a través de banners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des dels websites de JUDIT MARSAL NORTE.